Padangų ženklinimas - Padangų žymėjimas: kaip palyginti eksploatacines savybes?

Padangų žymėjimas: kaip palyginti eksploatacines savybes?

Padangų ženklinimas Paskelbta 2012-09-26 Andrius

Padangos etiketėje nurodytos raidės ir spalvos rodo jos eksploatacinių savybių lygį degalų sunaudojimo efektyvumo, stabdymo ant šlapios kelio dangos ir išorinio triukšmo srityje. Tačiau, ką tai iš tiesų reiškia? Kokia vertinimo skalė naudojama? Kaip įvertinti skirtumą tarp dviejų žymių? Pateikiame kelis paaiškinimus, kaip iššifruoti padangos etiketę.

Padangų ženklinmo kriterijai Nuotraukos © : © Rezulteo

Energijos vartojimo efektyvumas: padangų indėlis į mažesnes degalų sąnaudas ir CO2 emisiją

 

Energijos taupymo simbolis padangų etiketėjeNuotraukos © : Rezulteo

 

 

 

 

 

 

Automobilyje padangos yra atsakingos už 20 % degalų sunaudojimą. Iš tiesų, riedėdama padanga deformuojasi, išsklaido energiją ir sukuria jėgą, vadinamą pasipriešinimu riedėjimui. Kuo ši jėga didesnė, tuo daugiau degalų sunaudoja variklis jai įveikti ir skleidžia daugiau CO2.

Etiketėje nurodyta padangai priskirta pasipriešinimo riedėjimui klasė. Tarp A įvertinimą ir G įvertinimą gavusių padangų skirtumas yra labai didelis.

  • Degalų sąnaudos: skirtumas tarp A ir G įvertinimų yra 0,5 l/100 km arba 80 litrų degalų per metus (15 000 km/per metus).
  • CO2 emisija: skirtumas tarp A ir G įvertinimų yra 12 g/km arba 18 tonų CO2 per metus. Sankcijos, pavyzdžiui, taikomos nuo 141 g / km.

Automobilių degalų naudojimo efektyvumo skalė

Pasipriešinimo riedėjimui koeficientas (PR) kg/t
Etiketės kategorija
RR ≤ 6,5A
6,6 ≤ RR ≤ 7,7B
7,8 ≤ RR ≤ 9C
Nenaudojamas
D
9,1 ≤ RR ≤ 10,5E
10,6 ≤ RR ≤ 12F
RR ≥ 12,1GStabdymas: padangų charakteristikos ant šlapios kelio dangos

Stabdymo efektyvumo ženklinimo piktogramaNuotraukos © : All rights reserved
Stabdymas ant šlapios kelio dangos yra pagrindinis saugumo komponentas. Tai – antrasis kriterijus, į kurį atsižvelgiama Europoje ženklinant padangas. Matavimai nustatyti atlikus bandymus, tiksliai apibrėžtus Europos reglamente (greitis, bandymų kelio charakteristikos, vandens gylis, temperatūra ir t. t.).

Įvertinimas gautas palyginus testų rezultatus su padangų informacija. Vėlgi, skirtumas tarp A ir F (G klasė nenaudojama) įvertinimą gavusių padangų yra didelis.  

  • Stabdymas: skirtumas tarp A ir G klasių yra 18 metrų, t. y. keturių automobilių ilgis.

Automobilių sukibimo su šlapia kelio danga skalė

Sukibimo koeficientas (G yra lyginamasis indeksas)Etiketės kategorija
1,55 ≤ GA
 1,40 ≤ G ≤ 1,54B
 1,25 ≤ G ≤ 1,39C
NenaudojamaD
 1,10 ≤ G ≤ 1,24E
 G ≤ 1,09F
NenaudojamaGTriukšmas: išorinis padangos riedėjimo triukšmas

Triukšmo lygio ženklinimo piktogramaNuotraukos © : All rights reserved
Triukšmas, kurį sukelia riedėjimas, yra svarbus poveikio aplinkai elementas, ypač mieste. Bandymų metu gauti rezultatai palyginti su ribine verte (šis standartas 2016 metais bus sumažintas).

  • Išorinis triukšmas: skirtumas tarp dviejų triukšmo klasių yra 3 dB, t. y. tiek didesnis ar mažesnis triukšmo lygis kiekvienoje klasėje.

1 lankas: geros eksploatacinės savybės. Riedėjimo triukšmas yra mažesnis nei 3 dB, t. y. mažesnis nei būsimi standartai.

2 lankai: tinkamos eksploatacinės savybės. Riedėjimo triukšmo lygis atitinka būsimus standartus.

3 lankai: prasti rezultatai. Riedėjimo triukšmo lygis yra didesnis nei nustatyta būsimuose standartuose, bet mažesnis nei šiandien leidžiamos didžiausios normos.

 

Nuo 2014 metų Lapkričio 1 dienos, padangų, įvertintų „G” raide už energijos efektyvumą ir „F” raide už stabdymą ant šlapios dangos, pardavimas yra draudžiamas. Tačiau padangų pagamintų iki 2014 metų Lapkričio 1 dienos, prekyba bus leistina 30 mėnesių po įstatymo įsigaliojimo, tai yra, iki 2017 Gegužės 1 dienos. Daugiau informacijos reglamente (EB) Nr 661/2009 dėl Europos Parlamento ir Tarybos 2009 m Liepos 13 d., III skyrius, 13 straipsnis, 5 dalis.